ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดมุกดาหาร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B6.HTML

    ผ้าฝ้ายหางกระรอก
Hang-Kra-Rok cotton


ที่บ้านสานแว้ - นาโคกกุง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงทอผ้าไหมหางกระรอกและผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายแมงมุม ลายพันมหาอุ้มดอกส่าน หมี่คั่นลายขอ ลายนาคขอ

นอกจากนี้ ยังพบเห็นการทอผ้าได้ที่อำเภออื่น เช่น อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล ทอผ้าโดยใช้ด้ายโทเรมีลายขอหัวนาค ลายหมากจับ ลายตุ้มน้อย ลายขอ ลายต้นสน และที่อำเภอหนองสูงทอผ้าฝ้ายและผ้าขิด
กลุ่ม ลายผ้ามีทั้งลายโบราณ เช่น ผ้าจ่อง ผ้าสไบหรือผ้าเบี่ยง ผ้าหางกระรอก ส่วนผ้ามัดหมี่ที่เป็นลวดลายปัจจุบันแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มลายเรขาคณิต กลุ่มลายสัตว์ กลุ่มลายพันธุ์ไม้ กลุ่มลายสิ่งของเครื่องใช้ กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด กลุ่มลายประดิษฐ์และลวดลายประยุกต์ ซึ่งเป็นการ นำเอกลวดลายโบราณมาประยุกต์ใหม่ สำหรับผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหารคือฝ้ายหางกระรอกและผ้าไหมมัด หมี่

Mukdahan

Ban Sarn Wae Nakok Gung of Kok Toom Sub-district in Dong District weavers produce Hang-Kra-Rok silk and Mud-Mee silk in a variety of patterns, including spider, Pan Maha Oum Dok San and Mee-Khan in the Kor and Nark-Kor patterns.
Weaving can be found in several other districts, such as Warn Yai and Don Tran, where polyester thread is used to create fabric in numerous patterns including Khor-Hua-Nak, Mark-Jab, Tum-Noi, Khor, and Ton-Son patterns. They also weave cotton and Khid in the Nong Sung District.
Cloth for several ancient clothing styles such as jong, sabai (or beang), and Hang-Kra-Rok are woven,as well as Mud-mee in modern patterns encompassing geometric patterns, animals, plants, household items, clothing accessories, imaginary and applied patterns, This province is famous for its Hang-Kra-Rok cotton and mud-Mee silk.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค