ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B8.HTML

    ผ้าไหมลายสาเกต
Sa-Ket pattern silk


บ้านพลไทย ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัยทอผ้าไหมลายขิด ลายประยุกต์ และทอผ้าฝ้าย และไหมพรม (คลุมไหล่) ส่วนที่อำเภอปทุมรัตต์ ทอผ้าไหมมัดหมี่ ลายหมี่ข้อ ลายหมี่ประยุกต์ ผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหมลายลูกแก้ว นอกจากนี้ ที่บ้านหนองเข้พัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก ทอผ้าไหมลายสร้างสรรค์ ผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายสาเกตเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

    Roi Et

The province is well known for their skill in weaving silk in the Khid, applied patterns, found especially at Ban Pol Thai of Poh Si Sub-district in Pho Chai District. This District also produces cotton and silk scarves. Phathum Wapi produces Mud-Mee silk in the Mee-Kor, applied Mee and Look-Kaew patterns, as well as plain silk. At Ban Nong Kei Pattana of Bueng Ngam Sub-district in Nong Phok District weavers produce plain silk as well as silk in the Sang-San pattern and silk in the Sa-Ket pattern, the last mentioned being the province's most well known fabric.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค