ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดเลย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B9.HTML

ผ้านากระเซ็ง
Na Kra Seng cloth

 

จังหวัดเลยมีการทอผ้าหลายพื้นที่ เช่น ที่บ้านคกงิ้ว ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน ผ้าที่ทอ เช่น ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าฝ้ายทอมือ และ ผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายหมี่ชุม ลายหมี่นาค

ผาบ่าว - ผาสาว บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง ก็มีการทอผ้า ผ้าที่ทอ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมพื้นเรียบ

ผานาง - นาเกิ้ง ตำบลผาอินทร์แปลง กิ่งอำเภอเอราวัณ ทอผ้า ผ้าที่ทอ เช่น ผ้าไหม 2 ตะกอ 3 ตะกอ ผ้าไหมพื้นเรียบ นอกจากนี้ พบการ ทอผ้านากระเซ็ง ที่บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาเฮ อำเภอท่าลี่
สำหรับผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด คือ ผ้าฝ้าย

Loei

Weaving is found in many areas of Loei Province, including Ban Kok Ngiew, of Paktom Sub-district in Chiang Khan District, where craftsmen weave plain silk and cotton as well as Mud-Mee silk in the Mee-Chum and Mee Nark patterns.
Pha Bao Pha Sao and Ban Na Sam Sang of Khao Luang Sub-district in Wang Saphung District, people weaves Mud-Mee and plain silk.
Song Ta Kor and Sam Ta Kor silk as well as plain silk are woven at Pha Nang Na Gerng of Pha In Plang Sub- district in the Erawan Distict. Na Kra Seng cloth can found at Ban Na Kra Seng of Ha Lei Sub-district in the Tha Li District. Loei, however, is most renowned for its cotton.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค