ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B10.HTML

    ผ้าไหมลายลูกแก้ว
Look-Kaew pattern silk


บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทันราษฎรทอผ้าไหมลายลูกแก้ว และผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายหมี่ข้อ ลายตะขอ ลายหมี่โคม ลายขาเปีย ผ้าหางกระรอกและผ้าพื้นเรียบด้วย
ส่วนที่บ้านตะแบง ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ทอผ้าไหมลายสร้างสรรค์และผ้าไหมมัดหมี่ บ้านสงยางตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด ทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก และผ้าไหมลายลูกแก้วเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

    Si Sa Ket

The villagers in Ban Nong Namkun, of Huai Thap Than District, weave their silk in the Look-Kaew pattern; they also produce Mud-Mee in the Mee-Kor, Tra-Kor, Mee-Khom and Ka-Pia patterns. Hang-Kra-Rok silk and plain fabric is also produced.
At Ban Tabang, Huai Tikchu Sub-district, Phu Sing District, the people weave silk in both modern and Mud-Mee patterns. In Ban Song yang, Gung Dub Sub-district, Sila Lat District, the craftsmen weave Mud-Mee silk, Hang-Rok silk and silk in the famous Look-Kaew pattern.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค