ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดสกลนคร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/04/2009
ที่มา: 
http://www.khonthai.com/Vitithai/B12.HTML

ผ้าฝ้ายย้อมคราม
Blue-dyed cotton


บ้านกุดนาขามและหมู่บ้านใกล้เคียงทอผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายหมี่ข้อ ลายดอกพิกุล ผ้าไหมพื้นเรียบ และผ้าฝ้าย
นอก จากนี้ยังมีบ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง บ้านทรายทอง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว บ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ บ้านดอนคำ วัดเสนานฤมิตร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า บ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู อำเภอภูพานทอผ้ามัดหมี่ ผ้าไหมขิด ผ้าไหม พื้นเรียบ ผ้าหางกระรอก และผ้าแพรวา มีลวดลายหลากหลาย ผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด คือ ผ้าไหมลายนางไอ่คำ ลายนาคตุ้มเครือและผ้าฝ้ายย้อมคราม

    Sakon Nakhon

Ban Gud-Nakham and other surrounding vilages specialize in weaving of mud-Mee silk in the Mee-Kor and Dok-Pikull patterns; they also produce plain silk and cotton.
Mud-Mee, Khid silk, plain Silk, Hang-Ka-Rok silk, and Prae-Wa in various patterns are produced in Ban Jarn (Muang Sub-district in Ban Muang District), Ban Saitong (Phathum Wapi Sub-district in Song Dao District), Ban Gud Sa Goi (Pothi Paisarn Sub-district in Kusuman District), Ban Don Kham and Wat Sena Naru Mitr (Na-Tae sub-district in Kham-Takla District), Ban Bor Duen Hah (Kok Phu Sub-district in Phu Phan District). Their most famous products are silk in the Nang Ai Kham and Nark Tum Krue patterns and for their blue-dyed cotton.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค