ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดสุรินทร์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B14.HTML

ผ้าไหมมัดหมี่โฮล
Mud-Mee Hoh silk


บ้านจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชดทอผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลายเกล็ดเต่า ผ้าโสร่ง ผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ผ้ามัดหมี่อัมปรม ผ้ามัดหมี่โฮล (โฮล แปลว่า น้ำไหล) เป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัด

บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง ทอผ้าผ้าพื้นเรียบ ผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ มัดหมี่โฮล มัดหมี่อัมปรม มัดหมี่ลายต่าง ๆ (จองซิน) เช่น ลายสัตว์ ลายดอกไม้ ผ้าโสร่ง หางกระรอก ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมลายเกล็ดเต่า

Surin

Plain silk as well as silk in the Look-Kaew and Kred-Tao design, Hang-Kra-Rok silk, sarongs, and Mud-mee silk in various patterns, including Am Proom and Mud Mee Hoh (Hoh means running water) are woven in Ban Jaras (at Jaras Sub-district in Buachet District), which is unique to this province.

Ban Ta Teung Ta Ngai of Nok Muang Sub-district in Mueang District, produces plain and Mud-Mee silk in a variety of patterns, including mud-Mee Hoh, Mud-Mee Am Proom and other less typical patterns such as animals and flowers; they also proluce Sarong in the Hang-Ka-Rok pattern and silk in the Look Kaew and Gred-Tao pattern.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค