ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B16.HTML

ผ้าขิดไหม
Khid silk

 

"ผ้าไหมขิด" เป็นผ้าเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภู ราษฎรตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง ทอผ้าขิดไหมลวดลายงดงาม เช่น ลายอินทวา ลายดอกบัวสวรรค์ สายเศียรพญานาค ลายมรดกโลก ผ้าไหมขิด หรือขิดไหม จึงเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่บ้านแสงดาว บ้านโนนงาม ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา เป็นต้น

    Nong Bua Lam Phu

"Khid silk" is unique and well known. Villager of Kud Has Sub-district in Na Klang District weave Khid silk in different patterns, such as In-Tha Wa, Dok Bua-Sawan, Serpent's Head and Mor-ra-dok-lok patterns, all of which have contributed to its fame.

One key produce from this province is cloth woven from thread that has been dyed with natural dyes. This is done at Ban Saeng Dao and Ban Non Ngam (at Fang Daeng Sub-district of Na Klang District) and in Suwanakhuha District.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค