ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B18.HTML

    ผ้าไหมกาบบัว
Silk in Karb-Bua Pattern


จังหวัดอุบลราชธานีมีการทอผ้าหลายประเภท เช่นที่บ้านขอนแป้น ตำบลคอแลน บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก ทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมลายยกดอก และผ้าไหมลายดอกแก้ว
บ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม ทอผ้า เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก และ ผ้าลายลูกแก้ว
บ้านนักรบไทย ตำบลบุ่งไหม่ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ ทอผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายกนก ลายไทย ลายหมี่คั่น ผ้าไหมกาบบัว ผ้าโสร่ง ผ้าลายเกล็ดเต่า ผ้าลายลูกแก้ว
บ้านหนองผักแว่น ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร ทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าหางกระรอก เป็นต้น
บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องในทอผ้าบาติกและผ้ากาบบัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นผ้าที่เป็น เอกลักษณ์ของจังหวัด

    Ubon Ratchathani

Ubon Ratchathani weavers produce numerous types of fabric, with some of the more well-known weaving centers in Boon Tha Rik District, specifically Ban Khon-Pan (at Kor Land sub-district), Ban Sompornrat (at Nong Sa No Sub-district). These areas are known for their Mud-Mee and plain silk, as well as silk in the Yok-Dok and Karb-Bua patterns.
Ban Wern Beuk (at Khong Chiam Sub-distric in Khong Chiam District) produces Mud-Mee and Hang-Ka-Rok silk as well as fabric in the Look-Kaew pattern.
Ban Nak Rob Thai (at Boong Mai Sub-district in Sawang Wirawong District), people weaves Hang-Kar-Rok and plain silk, plus Mud-Mee silk in the Kanok, Thai, and Mee-Kan patterns. It also produces Karb-Bua silk, and fabric in the Gred-Tao and Look-Kaew patterns, as well as sarongs.
Ban Nong Pak Wan (at Sa Ra Phi Sub-district of Pho Sai District) produces Mud-Mee silk and Hang-Ka-Rok cloth.
Ban Yang Noi (at Kor Eh Sub-district of Kueang Nai District) weaves unique fabric: batik and Karb-Bua.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค