ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/B19.HTML

    ผ้าขิดฝ้าย
Khid cotton


ราษฎรบ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพานทอผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายจับโคมห้า ลายหมี่ข้อ ลายขอ ผ้าไหมลายลูกแก้ว และผ้าขิด (ฝ้าย) ซึ่งเป็นผ้าที่รู้จักกันดีและเป็นผ้ามีชื่อเสียงของจังหวัด อำนาจเจริญด้วย

นอกจากนี้แล้ว ราษฎรที่อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอเสนางคนิคม ทอผ้าสายฝน ส่วนราษฎรที่ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพานทอผ้าคลุมเตียง เป็นต้น

Amant Charoen

The villagers at Ban Sang Tor Nok in Sang Tor Noy Sub-district of Hua Taphan District weave Mud-Mee silk in various patterns such as Jub-khom-Ha, Mee-Kor, and Khor, as well as silk in the Look-Kaew pattern and Khid (cotton) fabric. These fabrics are very well-known and make this province famous.
In addition, in the Phana, Prathum Ratcha Wongsa and Senangkhanikhom Districts, villagers weave Sai-Fon fabric. Bedspreads are woven at the Kham-Pra Sub- district of Hua-Ta-Pan District.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค