วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C2.HTML

ผ้าไหมบ้านอ่างเตย
Ban Ang Tieo silk

 

    ราษฎรตำบลท่าตะเกียบส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพทางด้านการเกษตร เป็นหลักแต่เดิมนิยมทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนหรือเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ หรือใช้ในพิธีการต่างๆ จึงมีความรู้ เรื่องการทอผ้าปัจจุบันกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านอ่างเตยตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบทอทั้ง ผ้าไหมและผ้าฝ้าย ลายต่างๆ เหมือนภาคอีสาน

Chachoengsao

Most of the villagers at Tha Takiab Sub-district migrated from the northeast, long famous for its weaving. Today a professional weaving group, the Ban-Ang-Tieo silk Group, has settled at Tha Takiab Sub-district in Tha Takiab District, weaving both silk and cotton in the same variety of patterns as found in the northeastern region of Thailand.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค