ผ้าไทยภาคกลาง - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C6.HTML

ผ้าโขมพัตร
Khom-Ma-Phat cloth


เป็นที่ทราบกันดีว่าอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล
ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหินมีการทอผ้าเพื่อใช้สอย และจำหน่าย ผ้าที่ทอจะเป็นผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น ผ้าตัดเสื้อ (ผ้าฝ้าย) และผ้ายกดอก นอกจากนี้ ยังพบการทอผ้า บาติกและผ้าโขมพัตร ซึ่งผ้าโขมพัตรนี้เป็นผ้าที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงของจังหวัด

    Prachuap Khiri Khan

It is well know that Klai Kang Wohn Palace is situated a Hua Hin Distict.
Loincloths, Pha-Sin cotton cloth and Yok-Dok cloth for dress-making are woven at Ban Kao Tao and other villages at Nong Kae Sub-district in Hua Hin District.
Other cloth produced in this province in Batik and Khom-Ma-Phat cloth. Khom- Ma-Phat cloth is very beautiful and well-known in this province.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค