วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C7.HTML

ผ้าไหมสอดดิ้น
Brocade silk

 

พื้นเพราษฎรกลุ่มเสยร์ไทยซิลค์เป็นคนจังหวัดลำพูน ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ได้นำ ความรู้เรื่องการผลิตผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองมาเผยแพร่ เกิดเป็นกิจการการผลิตขึ้น ด้วยการนำเส้นไหมยืน คุณภาพดีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์และเส้นไหมพุ่งมาจากหลาย ๆ จังหวัดมาทอเป็นผ้าไหมสอดดิ้นได้ผลผลิต ที่สวยงาม

    Pathum Thani

The Suay Thai silk group was originally from Lamphun Province but moved to Pathum Thani, bringing with them their knowledge of silk and other traditional weaving. They taught others, establishing a weaving tradition. They used fine quality silk thread from Phetchabun for the warp and thread from many other provinces for the woof, producing a brocade silk that is exceptionally exotic.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค