วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C16.HTML

ผ้าทอลายแตงโม
Tang-Mo pattern woven cloth

 

ราษฎรบ้านแก่งกระจานเป็นชาวไทยกะเหรี่ยง จึงมีการทอผ้ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นผ้าที่มีความงามเฉพาะ ตัวในจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังมีราษฎรทอผ้าที่บ้านสามเรือน ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ทอผ้าลายแตงโม ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ และผ้าตัดเสื้อ เป็นต้น

Phetchaburi

In sprired by Her Majesty, the Karen people in Kang Kra Jarn District weave Karen cloth and Ban Sam-Raun of Ta-Kro Sub-district in Nong Ya Plong District, where a weaving group was set up. Fabrics are stunning and the distinctive Tang-Mo (watermelon) pattern as well as Mud-Mee were created and made into products like loincloths and clothing.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค