ผ้าไทยภาคกลาง - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C8.HTML

ผ้ายกอยุธยา
Ayutthaya Yok Patten

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอยู่ในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการฝึกอบรมทอผ้าไหม และฝ้ายและยังเป็นที่จำหน่วยผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้คนชื่นชมภูมิปัญญาไทย

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทอผ้ายกอยุธยาที่ศึกษาค้นคว้าวิธีการทอผ้าตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ทำหน้าที่ อบรมถ่ายทอดความรู้และกระจายกันผลิตในท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางการผลิตร่วม และมีกลุ่มทอผ้าด้วยมือวัด น้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช ซึ่งใช้เวลาว่างทอผ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ได้แก่ ผ้าดอกจอก

    Phranakhonsi Ayutthaya

The SUPPORT Foundation at Bang Sai is situated at Bang Sai District in Phranakhonsi Ayutthaya Province. This center trains villagers in the art of weaving, both cotton and silk and is the primary location for the production and sale of handicrafts made by villagers. It is open to tourists to visit and admire Thai culture.
A group was founded to research and practice the weaving of cloth in the traditional Thai patterns. Many Knowledgeable and skillful weavers have been trained to pass on the weaving techniques to other villager. This center was later established as the Common Cloth Production Center which is weaving Dok Jok cloth.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค