วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C9.HTML

ผ้าไหมมัดหมี่
Mud-Mee silk


ราษฎรชาวไทยพวนอพยพเข้ามาในจังหวัดลพบุรี ที่อำเภอบ้านหมี่ และบางหมู่บ้านในอำเภอโคกสำโรง ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้นำความรู้เรื่องผ้ามาเผยแพร่ ผ้ามัดหมี่ถือเป็น ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลพบุรี ลายที่พบคือ ลายขอโคกเจริญ ส่วนราษฎรบ้านถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง ทอผ้ามัดหมี่มีลายต่าง ๆ เช่น ลายขอ ลายน้ำไหล นอกจากนี้ ยังมีผ้าฝ้ายลายหลุยส์ ซึ่งเป็นผ้าที่ออก แบบลวดลายในเชิง

  Lop Buri

During His Majesty The King Pranangklow's reign, Thai-Paun people immigrated to Thailand. Some of them came and resided around Lop Buri area at Ban Mi District and other village in Khok Samrong District. They disseminated the knowledge of weaving and wove Mud-Mee cloth in the Kor Khok-Charoen pattern, considered one of the most outstanding products of Lop Buri. Villagers of Ban Thanon Kae of Thanon Yai Sub-district in Mueang District weave a variety of Mud-Mee in the Kor and Nam-Lai. The province also produces a cotton in an international pattern, a traditional King Louis pattern.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค