วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C10.HTMLผ้าซิ่นตีนจกลายเซีย (ตระกูลคูบัว)
Sin Tin-Jok pattern (Ku-Bua family)

 

ราษฎรชาวไทเชื้อสายไท - ยวน จากเมืองเชียงแสนทอผ้าขาวม้า ผ้าทอชาวไท - ยวนที่ไร่นที มีคุณภาพดี เนื้อแน่นไม่โปร่งบาง จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ มีเอกลักษณ์ว่าผ้าทอ บ้านไร่ เนื้อดี รับรองสีไม่ตก
นอกจากนี้ ยังมีผ้าจก ผ้าซิ่นตีนจก ลายผ้าจกมีลายต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ ลายเซีย ลายโก้งเก่ง ลายกาบ ลายหัก ลายหน้าหมอน หรือลายจกผสม ซึ่งในแต่ละผืนจะต้องจกลายประกอบเชิง เช่น มะลิเลื้อย กูดซ้อน ขอประแจ ดอกแก้ว ดอกข้าวตอก และซะเปา ลวดลายที่ใช้ทอผ้าจกของชาวไท - ยวน จังหวัดราชบุรี มีการแบ่งกลุ่มลักษณะของลวดลายผ้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผ้าจกตระกูลคูบัว ผ้าจกตระกูลดอนแร่ ผ้าจก ตระกูลหนองโพและบางกระโด

    Ratchaburi

Thai people of the ethnic Thai-Yaun group from Chiang-San weave loincloths. The ThaiYaun cloth has excellent qualities durable, tightly woven, and able to take hard wear. This "Ban-Rai" cloth thus became very well known, particularly as quality was excellent and the colors did not run.
Other fabrics from this provinces include Jok and Sin Tin-Jok in various patterns such as Cia, Kong-Keng, Krab, Hak, Na-Morn or Jok Pha-som patterns. Each piece of Jok cloth contains a Pra-Kob-Cheung design, such as Ma-Li-Lauy, Kud-Son, Kor-Prajae, Dok-Kaew, Dok-Kao-Tok or Sa-Pao. The Jok patterns that are woven by the Thai-Yaun people in Ratchaburi fall into four groups: Jok Ku-Bau, Jok Don-Rae, Jok Nong-Pho and Bang- Kradon family.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค