วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C17.HTML

    ผ้าขาวม้าทอมือ
Hand-woven Loincloth

 

วัฒนธรรม ประเพณี งานสงกรานต์พระประแดงที่ชาวไทยเชื้อสายมอญจัดขึ้นต่อเนื่องมานั้น เป็น การสืบสานสิ่งที่ดีงามไว้ให้ชนรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจรรโลงไว้ แต่เดิมจังหวัดสมุทรปราการไม่ปรากฎการทอผ้า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 กลุ่มสตรี หมู่ 5 ตำบลคลองสาน อำเภอบางบ่อ ได้รับการฝึกอบรมการทอผ้า จึงมีการ ทอผ้าที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ คือ ผ้าขาวม้าทอมือ

    Samut Prakan

The Songkran festival in Prapradaeng is an old Thai tradition that the Thai Mon community has carried on till in order to maintain this greats aspect of culture for the next generation.
In B.E. 2534, a group of women from Village 5 at Klong Suan Sub-district in Bang Bo District were trained to weave loincloths that have become the most famous Hand-woven cloth in Samut Prakarn.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค