วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C14.HTML

    ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
Natural tie-dyed cloth

 

ราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและประมงเป็นหลัก ไม่มีการทอผ้า เป็นอาชีพเสริม ต่อมากลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที รวมกลุ่มกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2541 ร่วมกันผลิตผ้า ได้แก่ ผ้ามัดย้อม และที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติซึ่งมีความ งดงามและกลายเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

Samut Songkhram

Traditionally Samut Songkhram people have relied on fishing for their livelihood. On August 4, B.E. 2541, members of the Women's Credit Cooperative of Bang-Yirong Sub-district in Bang Khonthi District formed a group to produce cloth, specifically tie-dyed cloth. At Yi-San Sub-district in Amphawa District people weave fabric from thread that is naturally dyed.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค