วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C18.HTML

ผ้าทอบ้านดอนบ่อลายรวงข้าว
Ear of paddy pattern, Ban Don-Bo woven cloth

แต่เดิมราษฎรจังหวัดอ่างทองไม่นิยมการทอผ้า ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 สตรีอาสาพัฒนาบ้านดอนบ่อ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา ได้นำการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ผ้าที่กลุ่ม ทอเป็นผ้าฝ้ายทอมือ เช่น ลายไทย ลายดอก ลายรวงข้าว ผ้าพื้น 3 ตะกอ 4 ตะกอ นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าฝ้าย ทอมือที่อำเภอสามโก้ เป็นต้น

    Ang Thong

In B.E. 2540, The Ban Don-Bo Volunteer Women's Development Group was formed at Wang Namyen Sub-district in Sawaeng Ha District. To this group was brought the technique of loom weaving in an effort to preserve Thai wisdom. The cloths produced include in various patterns such as Thai-style, Dok, ear of paddy, and Sam-Ta-Kor, Si-Ta-Kor plain cloth. The Samko District also produces hand-woven cotton.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค