วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/D2.HTML

ผ้าไหมลายรูปกระต่าย
Rabbit pattern silk

 

แต่เดิมจังหวัดจันทบุรีไม่ปรากฎการทอผ้า จนกระทั่งราษฎรท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง ได้ รวมกลุ่มทอผ้าขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เนื่องจากเห็นว่าภาคตะวันออกยังไม่มีการทอผ้า ประกอบ กับมีสมาชิกบางคนเป็นชาวสุรินทร์ มีประสบการณ์ด้านการทอผ้า และได้ไปเรียนรู้ที่ลพบุรีเพิ่มเติม จึงมีการ รวมกลุ่มกันทอฝ้ายทอมือและไหม อาทิ ลายไทยประยุกต์ และลายรูปกระต่าย เป็นต้น

Chanthaburi

People of Tachang Sub-district in Mueang District united to form a weaving group on October 21 , B.E 2546 Prior to this, there had been no weaving project in the eastern part of the country. Some of the members had come from Surin, where they had gained experience in weaving and they went to Lopburi to study more. This group is now able to weave cotton and silk in both modern Thai and rabbit patterns.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค