วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/C1.HTML

    ผ้าไหมบาติกบ่อพลอย
Bo-Phoy Batik silk


กาญจนบุรี เมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเส้นทางเดินทัพและสมรภูมิรบกับพม่าและเป็น ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งในอดีต
บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิมีการทอผ้า ผ้าที่ทอจะเป็นผ้าพื้นบ้าน ชาวกะเหรี่ยง นอก จากนี้ยังมีศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบาติกอำเภอบ่อพลอย มีผ้าบาติกที่แปลกตากว่าที่อื่นคือเขียนลวดลายโดยใช้ น้ำยาทองหรือเพชร และที่อำเภอท่ามะกา อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวนมีผ้าฝ้ายทอมือ เป็นต้น

Kanchanaburi

Kanchanaburi, a border city during Ayuthaya Period was a military route and battle field with Myanmar. It was also one of the most important strategic locations during that time.
Traditional Karen fabrics are woven at Ban Tipuye of Cha Lae Sub-district in Thong Pha Phum District. There is a Batik Silk Handicraft Institute in Bo Phloi District that produces a unique batik on silk using gold and diamond solutions to draw the patterns. Hand-woven cotton cloth is produced at Tha Maka, Huai Krachao, Lao Khwan and Phanom Thuan Districts.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค