วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/12/2007
ที่มา: 
มูลนิธิกระจกเงา โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ http://www.hilltribe.org

 ชนเผ่าลาหู่ :ลาหู่แชแล

สมุนไพร

ยาสมุนไพร เป็นยาแผนโบราณที่ เป็นความรู้ท้องถิ่น ของชาวลาหู่ ที่ใช้รักษาโรคหลายอย่างได้โดย ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใดๆ ใช้สืบทอดกันมาช้า นานตั้งแต่บรรพบุรุษ เนื่องจาก ในอดีตชาวลาหู่ อาศัยอยู่ในป่าปัจจุบัน หากมีการเจ็บไข้ได้ป่วย ชาวลาหู่จะใช้ยาสมุนไพร ที่มีตามป่ามาใช้รักษาเยียวยา จากการสำรวจยาสมุนไพร ที่มีอยู่ใกล้บริเวณชุม แต่ละชนิดมีสรรพคุณ ในการรักษาที่แตกต่างกัน

แต่ในปัจจุบันเมื่อ การติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกสะดวกสบายขึ้นด้วยเหตุนี้เองชาวลาหู่จึงนิยมไปรักษาที่โรงพยาบาล หรือซื้อยาแผนปัจจุบัน มารักษาแทนสมุนไพร สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ที่มีความรู้ เรื่องยาสมุนไพรลดน้อยลง ขาดคนสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง