รวมรูปภาพบ้านตะวันออก (1) - จากเว็บไซต์บ้านทรงไทยดอทคอม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/05/2009
บ้านทรงปั้นหยาสมัยใหม่ เนินตามาก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี การประดับตกแต่งเรือนปั้นหยาสมัยใหม่ ลักษณะข้างฝาบ้านแบบฝาปะกน อ.พนัสนิคม บ้านเรือนไทยแบบลักษณ์-ราม ครัวทรงปั้นหยา บ้านเรือนไทยแบบลักษณ์-ราม ต.เนินกลาง อ.พนัสนิคม บ้านเรือนไทยแบบลักษณ์-ราม เรือนท้องถิ่นแบบเรือนไทยคู่ ไม่มีปั้นลม ซุ้มประตูหน้าบ้าน เนินตามาก อ.พนัสนิคม บ้านเรือนไทยแบบลักษณ์-ราม ครัวทรงปั้นหยา  	 บ้านเรือนไทยแบบลักษณ์-ราม ต.เนินกลาง อ.พนัสนิคม บ้านเรือนไทยหน้าวัดมะตูม ยุ้งข้าวทรงปั้นหยา อ.พนัสนิคม บ้านเรือนไทยแบบลักษณ์-ราม มีปั้นหยาขนาบข้าง 2 ด้าน ซุ้มประตูทางขึ้นบ้าน เรือนชาวสวน ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม ลักษณะของยุ้งข้าว
ที่มา: 
บ้านทรงไทยดอทคอม www.bansongthai.com

อ้างอิงแหล่งที่มา : http://www.bansongthai.com/content/view/86/31/1/11/

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากบทความเรื่อง House Pattern In Eastern Area  ของ คุณพรศิริ ภู่เกิด นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์บุญเดิม พันรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา