รวมรูปภาพบ้านตะวันออก (2) - จากเว็บไซต์บ้านทรงไทยดอทคอม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/05/2009
ซุ้มประตูทางขึ้นบ้าน เรือนชาวสวน ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม ลักษณะของยุ้งข้าว ศาลาไม้ทรงไทย วัดกำแพง จ.ชลบุรี 2529 การประดับตกแต่ง ศาลาไม้ทรงไทย วัดกำแพง ร้านค้าบ้านทรงไทย ชลบุรี การประดับตกแต่งตัวเรือน การประดับตกแต่งตัวเรือนไทย ชลบุรี การประดับตกแต่งตัวเรือนไทย ชลบุรี ด้านข้างของบ้าน ประดับตกแต่งลายฉลุ การประดับตกแต่งบ้านไทยริมทางถนนวชิรปราการ ชลบุรี บ้านทรงไทย 2529 ลักษณะด้านข้างของบ้าน
ที่มา: 
บ้านทรงไทยดอทคอม www.bansongthai.com

อ้างอิงแหล่งที่มา : http://www.bansongthai.com/content/view/86/31/1/11/

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากบทความเรื่อง House Pattern In Eastern Area  ของ
คุณพรศิริ ภู่เกิด นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์บุญเดิม พันรอบ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา