สถาปัตยกรรมไทย - ข้อมูลภูมิแผ่นดินไทย ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/06/2009
ที่มา: 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompandin/book2/default.aspx

สถาปัตยกรรมไทย


สารบัญ

        ยุคทวาราวดี
        ยุคศรีวิชัย
        ยุคลพบุรี
        ยุคเชียงแสน
        ยุคสุโขทัย
        ยุคอู่ทอง
        ยุคอยุธยา

       วัด : สถาปัตยกรรมด้วยศรัทธา
       วัง : สถาปัตยกรรมแห่งพระอัจฉริยภาพ
       สถาปัตยกรรมวังตอนต้น
       สถาปัตยกรรมวังตอนกลาง
       สถาปัคยกรรมตอนหลัง

       เรือนไทยภาคกลาง
       เรือนไทยภาคเหนือ
       เรือนไทยภาคใต้
       เรือนไทยภาคอีสาน
       เรือนแพ

        สถาปัตยกรรมแห่งความร่วมสมัย

ขอขอบคุณและอ้างอิงแหล่งที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompandin/book2/default.aspx

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้เว็บไซต์ openbase เพียงทำหน้าที่ link นำผู้ใช้ไปยังแหล่งข้อมูล หากท่านประสงค์นำข้อมูลไปใช้ต่อโปรดขออนุญาตไปยังเจ้าของข้อมูลตามระบุแหล่ง ที่มา และปฏิบัติตามที่เจ้าของข้อมูลระบุเงื่อนไขในการเผยแพร่