วัดไทย - ข้อมูลภูมิแผ่นดินไทย ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/06/2009
ที่มา: 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompandin/book3/default.aspx

วัดไทย


สารบัญ

มูลเหตุการณ์สร้างวัด
สมัยพุทธกาล,อยุธยา,รัตนโกสินทร์

ภาคกลาง อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น, รัตนโกสินทร์ตอนกลาง
ภาคเหนือ วัดล้านนา, วัดไทใหญ่, วัดไทสื้อ, วัดพม่าในล้านนาไทย
ภาคอีสาน วัดลาว, วัดป่า
วัดภาคใต้

ขอขอบคุณและอ้างอิงแหล่งที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompandin/book3/default.aspx

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้เว็บไซต์ openbase เพียงทำหน้าที่ link นำผู้ใช้ไปยังแหล่งข้อมูล หากท่านประสงค์นำข้อมูลไปใช้ต่อโปรดขออนุญาตไปยังเจ้าของข้อมูลตามระบุแหล่ง ที่มา และปฏิบัติตามที่เจ้าของข้อมูลระบุเงื่อนไขในการเผยแพร่