เครื่องนุ่งห่มในวิถีไทย - ข้อมูลสืบสานความเป็นไทย ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/06/2009
ที่มา: 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/book2/default.aspx

เครื่องนุ่งห่มในวิถีไทย


สารบัญ

Traditional Thai Clothing

Fabric Designs: Art Woven with Thai Wisdom.

Local Fabrics and Attire

Northern-Style Fabrics

Central-Style Fabrics

Northeastern-Style Fabrics

Southern-Style Fabrics

The Development of Rattanakosin Costume

ขอขอบคุณและอ้างอิงแหล่งที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/book2/default.aspx

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้เว็บไซต์ openbase เพียงทำหน้าที่ link นำผู้ใช้ไปยังแหล่งข้อมูล หากท่านประสงค์นำข้อมูลไปใช้ต่อโปรดขออนุญาตไปยังเจ้าของข้อมูลตามระบุแหล่ง ที่มา และปฏิบัติตามที่เจ้าของข้อมูลระบุเงื่อนไขในการเผยแพร่