พญานาค ในพระพุทธศาสนาไทย จากสยามถึงประเทศไทยในปัจจุบัน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/08/2010
ที่มา: 
ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา

(บทที่หนึ่ง : ที่ทางของพญานาคในอดีตกาล)

แปลและปรับเปลี่ยนจาก The place of the Naga in Thai Buddhism, from pre-modern Siam
to modernised Thailand, Section One : The place of the Naga in the past

เขียน (พ.ศ. ๒๕๕๑) แปลและปรับเปลี่ยนบทความ โดย ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา
หมายเหตุ* บทความนี้เขียนจากการศึกษาสิ่งที่สนใจเป็นการส่วนตัว จึงมิได้เน้นรูปแบบทางวิชาการอย่างเคร่งครัดนัก

ทั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลจากหนังสือและจากการศึกษาสิ่งต่างๆในงานบุญบั้งไฟพญานาค ที่จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖

ไฟล์แนบขนาด
Naga.pdf2.45 MB