"หมอสงวน" ปูมหลัง ความฝัน แรงบันดาลใจ


Embed: 

Download the original : 2190_WM_MOVIE_TRAILER_SMALL.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/01/2008
ที่มา: 
กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เพื่องานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน

 

แด่ทุกคนผู้เป็นที่รัก

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

ปูมหลัง ความฝัน แรงบันดาลใจ อุปสรรค และโชคดีของชีวิต

บนเส้นทางสมบุกสมบันสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จนถึงวันที่มีมะเร็งเป็นเงื่อนไขใหม่ของชีวิต