สุขภาพ

"หมอสงวน" ปูมหลัง ความฝัน แรงบันดาลใจ

Watch this video!

 

แด่ทุกคนผู้เป็นที่รัก

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

ปูมหลัง ความฝัน แรงบันดาลใจ อุปสรรค และโชคดีของชีวิต

บนเส้นทางสมบุกสมบันสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Syndicate content