ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง (2)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/07/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

 ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง (2)

ผ้าหน้ามุ้ง
ผ้าหน้ามุ้งเป็นผ้าที่เจ้าสาวชาวลาวครั่ง จะต้องเป็นผู้ทอเพื่อนำไปติดไว้ที่ตรงชายหน้ามุ้งนอนของคู่บ่าวสาว เพื่อแสดงว่าเจ้าสาวผู้นั้นมีความพร้อมที่จะออกเรือนมีคู่ได้ มีลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวเท่ากับหน้ามุ้ง นิยมทอเป็นผ้าจก กุ๊นขอบด้วยสีแดงสามด้าน ส่วยชายล่างปล่อยเป็นชายครุย


ผ้าหน้ามุ้งผืนนี้เป็นลายสััตว์ในนิทานโบราณ

 

ผ้าจกที่ใช้ในพิธีทางศาสนา


ผ้าปรกหัวนาค (ผ้ามน)

ผ้าปรกหัวนาคเป็นผ้าที่ใช้คลุมหัวนาคเวลาที่นาคเวียนประทักษิณรอบ พระอุโบสก ผ้าผืนนี้แม่จะทอเตรียมสำหรับลูกชายเมื่ออายุครบบวช การทอจะประณีตงดงามเป็นพิเศษนิยมทอด้วยลวดลายจกผสมลายขิด เป็นลายที่แตกต่างจากลายผ้าทั่วไปตัวผ้าพื้นใช้สีขาว ลายหลักตรงกึ่งกลางผ้าเป็นลายจกส่วนลายประกอบขนาบสองด้านเป็นลายจกสลับขิด ขนาดความกว้างยาวประมาณ 70 x 100 เซนติเมตรชายครุยทั้งสองด้านประดับลูกปัดและดอกไม้เพื่อความสวยงาม


ผ้าปรกหัวนาคแบบโบราณที่ทอใหม่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


ผ้ากั้น

 

ชาวลาวครั่งทอผ้ากั้นถวายวัดด้วยความเชื่อมั่นและแสดงความมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความพยายามของผู้ทอ

 

ลายสัตว์ในผ้าจกลาวครั่ง
ปัจจุบันนิยมนำลายผ้าทอโบราณมาทำเป็นผ้าขาวม้า ผ้าสไบ ผ้าพันคอ ผ้าคาดเอว ผ้ารองจานและผ้าอื่นๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน และมีการคิดประดิษฐ์ลวดลายใหม่ๆ เช่น ลายสัตว์ต่าง ๆ มาประดับบนผ้าทอด้วย

         

 

ต้นฉบับ: http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/training2007/taiKhrang/taikhrang1....