รูปลักษณ์ของลายหลักบนผ้าจกและศิลปะการปักเย็บด้วยมือของชาวไท-ยวนราชบุรี (3)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/08/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ศิลปะการปักเย็บของชาวไท-ยวน ราชบุรี  

วิธีการตัดเย็บตัวซิ่นและการปักลายประดับลงบนผืนผ้าของไท-ยวนราชบุรีพบว่า วิธีการตัดเย็บแนวตะเข็บเพื่อประกอบกันเป็นตัวซิ่นมีวิธีและเรียกชื่อต่างๆ กัน ดังนี้


 
ขอดหัวแมงดา

 ขอดหัวแมงดา 

 

 

คล้องปลายเข็ม

 

กำบี้

 คล้องคางกบ

 


ก้างปลา 

 


ผักแว่น

 ไข่เฮือด 
ต้นฉบับ :  http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/TaiYuan/taiyuan1.htm

<- ย้อนกลับไปยังหน้ารวม link ลายผ้า, ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร