ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร - เทคนิคการขิด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
เทคนิคการขิด (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดจริง)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

<- ต้องการไปยังหน้ารวมเรื่อง ผ้าขิด ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร