ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง น้ำบ่อ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/09/2008
ที่มา: 
เวปจาวเวียงสา http://www.wiangsa.org/

น้ำบ่อ เป็นแหล่งน้ำที่ผู้คนพื้นบ้าน ขุดไว้ เพื่อใช้ อาบ ใช้กิน

ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง น้ำบ่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

 

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-manage012.pdf249.96 KB