ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง หลักลอ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
11/09/2008
ที่มา: 
เวปจาวเวียงสา http://www.wiangsa.org/

หลักลอ เป็นหลักไม้ที่ใช้ปักป้องกันตลิ่งพัง และทำเป็นที่อยู่อาศัยของปลา ทำให้มีปลาชุกชุม เป็นการสร้างแหล่งอาหารอีกด้วย

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-manage041.pdf47.93 KB