ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง สมุนไพรที่ใช้แก้บิด (ตำบลน้ำมวบ)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/09/2008
ที่มา: 
เวปจาวเวียงสา http://www.wiangsa.org/

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา  เรื่อง สมุนไพรที่ใช้แก้บิด  (ตำบลน้ำมวบ)

(ปวดเบ่งและมีมูก หรืออาจมีเลือดด้วย) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-cure-herb08.pdf67.2 KB