ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง เป็นตุ่ม เป็นไพรงัวไพรควาย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/09/2008
ที่มา: 
เวปจาวเวียงสา http://www.wiangsa.org/

เป็นพิธีกรรมการรักษาโรคของชาว อ.เวียงสา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง เป็นตุ่ม เป็นไพรงัวไพรควาย จากเวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-cure-herb042.pdf72.7 KB