ประวัติอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์


Embed: 

Download the original : 8675_AVSEQ03.flv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
23/12/2008
ที่มา: 
อภินันทนาการจาก สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 18/3/47

ประวัติอาจารย์ป๋วย และคุณภาพชีวิต