วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ปราจีนบุรี

  • สถานที่ตั้ง อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • ประวัติความเป็นมา

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน

  • ลักษณะทั่วไป

มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซอง มีมุขด้านหน้า ตรงกลางเป็นโดม ผนังด้านนอกมีลายปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูหน้าต่าง ภายในตกแต่งแบบยุโรป ปัจจุบันเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ ตำรายาไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ของท้องถิ่น

  • เส้นทางเข้าสู่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จากตลาดปราจีนบุรี ข้ามสะพานปราจีนบุรี (สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ด้านขวามือ