วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
11/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

เมืองอู่ทอง

ภาค     ภาคกลาง

จังหวัด  สุพรรณบุรี

  • สถานที่ตั้ง บ้านอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ประวัติความเป็นมา

เดิมเข้าใจกันว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองครองอยู่แล้วเกิดโรคระบาดต้อง อพยพ ไพร่พลไปสร้างเมืองใหม่ คือสถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานพระเจ้าอู่ทองหนีโรคห่า กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองเสร็จโรคห่าก็ตามมาทัน พระเจ้าอู่ทองจึงต้องทิ้งเมืองหนีไป จากการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานในบริเวณตัวเมืองเก่าอู่ทอง โดยศาสตราจารย์จ็อง บ๊วซเซลิเยร์ พบศิลปวัตถุยุคฟูนัน เช่น ลูกปัด เป็นต้น แสดงว่าเป็นเมืองสมัยฟูนัน ทวาราวดี อาจเป็นเมืองสำคัญสมัยทวาราวดีและจากการพบหลักฐานว่าเป็นเมืองร้างก่อนการ สถาปนากรุงศรีอยุธยา กว่าสองร้อยปี ทำให้ความเชื่อเรื่องพระเจ้าอู่ทองหนีโรคห่าไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนไป

  • ลักษณะทั่วไป

เมืองอู่ทองตั้งอยู่ที่ดอนสูง ซึ่งยื่นมาจากเทือกเขาพระและเขาทำเทียม ขนาดตัวเมือง ๗๐๐x๑,๗๐๐ เมตร ตัวเมืองเป็นรูปวงรี มีร่องรอยคูน้ำเป็นที่สังเกต บริเวณในและนอกตัวเมือง มีซากโบราณสถานขนาดใหญ่ เช่นซากสถูปมากมาย บางส่วนของตัวเมืองปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการและสถานศึกษา

  • หลักฐานที่พบ

มีการพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ลูกปัดหินทวารวดี ตุ้มหูแบบ ลิง ลิง โอ ธรรมจักรหินเขียว พระพุทธรูปยุคอมรวดี ตะเกียงแบบโรมัน ตะเกียงแบบอานธระ เงินเหรียญ ฟูนัน จากการพบ พบผิวดินและจากการขุดแต่งโบราณสถาน

  • เส้นทางเข้าสู่เมืองอู่ทอง

เมืองร้างอู่ทองตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน และเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองอู่ทอง ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีไปทางตะวันตก ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร อาจเดินทางจากจังหวัดนครปฐมหรือกาญจนบุรีก็ได้