วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ชุมพร

  • สถานที่ตั้ง หมู่ ๑ บ้านสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • ประวัติความเป็นมา

ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ ๑,๕๐๐ ปี และน่าจะเป็นเมืองร่วมสมัยกับนครศรีธรรมราช ที่ตั้งขึ้นในราวศตวรรษที่ ๑๘ เมืองโบราณที่เขาสามแก้วในอดีต น่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนจากหลักฐานที่ขุดพบโดยเฉพาะกลองมโหระทึก ซึ่งเป็นกลองที่มีใช้เฉพาะในราชสำนักตามลัทธิพราหมณ์ แต่สาเหตุของการเป็นเมืองร้างไม่ปรากฏชัดเจน

  • ลักษณะทั่วไป

ปัจจุบันเขาสามแก้วเป็นที่ตั้งบ้านเรือน และเป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร

  • หลักฐานที่พบ

มีการขุดพบกลองมโหระทึก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลองที่ขุดพบที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่มีความแตกต่างที่ลวดลายข้างกลอง ซึ่งกรมศิลปากรได้ประมาณอายุของกลองไว้ว่าประมาณ ๑,๗๐๐ - ๒,๐๐๐ ปี นอกจากนี้ยังพบว่ามีลูกปัดสีประเภทต่าง ๆ เก็บซ่อนในกลองมโหระทึกอีกจำนวนหนึ่ง

  • เส้นทางสู่ชุมชนเขาสามแก้ว

จากตลาดเมืองชุมพร ใช้เส้นทางถนนสายชุมพร-สะพลี ประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร ถึงชุมชนโบราณเขาสามแก้วอยู่ทางซ้ายมือ