วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
15/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

แหล่งโบราณคดีเขาพัง

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  พังงา

  • สถานที่ตั้ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
  • ประวัติความเป็นมา

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้สำรวจเมื่อปี ๒๕๓๖

  • ลักษณะทั่วไป

เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน ปากแม่น้ำพังงา ยาวประมาณ ๑๕ กิโลเมตร กว้างประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นแนวเขาที่ทอดตัวเป็นแนวเดียวกับเขาเขียน ลักษณะเป็นเกาะที่สูงชันไม่มีพื้นที่ราบหรือชายหาดในบริเวณรอบๆ มีร่องรอยถูกน้ำทะเลกัดเซาะเป็นเพิงผา พอจะจอดเรือเล็กๆหลบคลื่นลมได้ หน้าผาบางแห่งมีหินงอกหินย้อย พอจะยืนได้แต่จะอาศัยอยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีที่ราบเพียงพอ ด้านตะวันตกของเกาะลาดยาวลงไปติดป่าชายเลนเป็นแนวยาวต่อไปจนถึงแผ่นดินใหญ่ มีลำคลองเล็กๆคั่นอยู่เป็นห้วงๆ

  • หลักฐานที่ค้นพบ

หลักฐานที่ค้นพบได้แก่
๑. ภาพเขียนสีรูปคน เป็นสีน้ำตาลแดง เส้นสีแสดงเค้าโครงร่างภายนอก ภาพส่วนมากเป็นภาพคน แต่ส่วนใหญ่ลบเลือนไปมาก มีภาพเดียวที่ยังชัดเจน เป็นรูปคนยืน สูงประมาณ ๑ ฟุต แสดงอวัยวะเพศชายไว้อย่างชัดเจน
๒. ภาพลายเส้นเรขาคณิต เป็นเส้นคู่คล้ายรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมและภาพลายเส้นนามธรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นเส้นคู่คล้ายรูปคน
๓. โบราณวัตถุที่พบมีเครื่องมือหินกะเทาะหลายชิ้น ชิ้นหนึ่งทำจากแร่ควอตซ์ อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจรูปร่างคล้ายใบหอก (Spear Point) ทำจากหินควอร์ตไซต์ ปลายค่อนข้างแหลมและมีคมด้านข้างด้วย ส่วนที่ต่อกับด้ามเป็นบ่า นอกจากนั้นพบเศษภาชนะดินเผาแบบเรียบ ลายเชือกทาบ หินลับ แกนหิน และสะเก็ดหิน ที่มีร่องรอยการกะเทาะแต่ไม่มีลักษณะเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนเป็นจำนวนมาก ส่วนเปลือกหอยพบทั้งหมดเจ็ดพันธุ์

ภาพเขียนสีบนเพิงผาเขาพัง ใช้สีน้ำตาลแดงเป็นส่วนใหญ่ มีบางภาพใช้สีดำผสมด้วย ลักษณะความเก่าแก่ของสีฝังตัวลงในเนื้อหิน สันนิษฐานว่ามีความเก่าแก่เท่ากับภาพเขียนที่เขาเขียน หรือเก่าแก่กว่ากันเพียงเล็กน้อย ภาพที่ปรากฏอยู่ใกล้กับพื้นทะเลมากกว่าเขาเขียน มนุษย์ที่เดินทางมาเขียนภาพที่นี่จะต้องเดินทางมาถึงเขาเขียนและหยุดพักที่ เขาเขียนได้เพราะมีเผิงผาที่กว้างใหญ่กว่าเขาพัง ภาพเขียนที่เพิงผาเขาพังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพราะมีขนาด เล็กและกระจายอยู่ทั่วไปไม่เป็นกลุ่มก้อนยากแก่การสังเกต สันนิษฐานว่าภาพเขียนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับเขาเขียนคือประมาณ ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ปี

  • เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ

จากพังงาไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศใต้ หลักกิโลเมตรที่ ๙ มีทางแยกไปอ่าวพังงา ถึงท่าเทียบเรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ลงเรือโดยสารเดินทางต่อไปประมาณ ๒๐ นาที จะถึงเขาพังก่อนถึงเขาเขียนและเกาะปันหยี