วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
15/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ทุ่งกาโล

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ยะลา

  • สถานที่ตั้ง ตำบลท่าสาปต่อเนื่องกับตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

  • ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านตำบลท่าสาปและหน้าถ้ำ พื้นที่มีโคกอิฐเนินดินปรากฏอยู่เรียงรายเมื่อชาวบ้านขุดไถเป็นที่ทำกิน มักจะพบเครื่องถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาที่ยังสมบูรณ์อยู่บ้าง เป็นเศษชำรุดบ้าง บางส่วนก็เป็นป่าช้าประจำหมู่บ้านแห่งนี้ ในราวปี พ.ศ.๒๔๗๒ ได้มีการขุดหลุมเพื่อฝังศพของชาวมุสลิมได้พบพระพุทธรูปบ้าง เทวรูปบ้าง ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๐๐ ทางราชการได้ขุดไถทุ่งกาโลเพื่อปรับสถานที่เป็นสนามบินท่าสาป การขุดไถครั้งนี้ได้ทำลายโคกอิฐ เนินดินเสียเป็นจำนวนมากบางส่วนยังสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นซากกำแพงเมือง มีการค้นพบเครื่องถ้วยชามฝังดินอยู่ไม่น้อย จากปากคำของผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าการขุดไถครั้งนี้ พบรูปพระนารายณ์สี่กรสำริด สูงประมาณ ๑ ศอก และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ แต่วัตถุที่ล้ำค่าเหล่านี้ได้ตกเป็นของคนขุด และถูกขายต่อเป็นทอด ๆ ไปเป็นของเอกชน จนไม่อาจติดตามเพื่อศึกษาได้ในขณะนี้ และพื้นที่ทุ่งกาโลก็ได้กลบฝังแปรสภาพเป็นสนามบินเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา

  • เส้นทางเข้าสู่ทุ่งกาโล

จากตัวเมืองยะลาไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ เมื่อถึงตำบลท่าสาปเลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๕๐๐ เมตร ถึงบริเวณทุ่งกาโล