วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

สวนสาธารณะรักษะวาริน

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

  • สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

  • ประวัติความเป็นมา

เป็นบริเวณพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้น บริเวณที่เรียกว่า "สวนสาธารณะรักษะวาริน" มีการสำรวจโดยนายสุวิทย์ ชัยมงคล และคณะโครงการสำรวจแหล่งโบราณคดี ปี ๒๕๓๑ พบโบราณวัตถุอยู่บริเวณบนฝั่งทางทิศใต้ และในลำคลองหาดส้มแป้นบริเวณสวนสาธารณะ จากหลักฐานดังกล่าว พอสรุปได้ว่า บริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งได้ใช้ลำคลองหาดส้มแป้นเป็นสถานประกอบสัมมาชีพเกี่ยวกับชีวิตความเป็น อยู่และเครื่องมือเครื่องใช้

  • ลักษณะทั่วไป

เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างภูเขา มีลำคลองผ่านคือ ลำคลองหาดส้มแป้น ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน เนื่องจากบริเวณสวนสาธารณะมีน้ำพุร้อนด้วย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง

  • หลักฐานที่พบ

จากการสำรวจของนักโบราณคดี พบเครื่องมือหินกะเทาะหลายชิ้น สันนิษฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

  • เส้นทางเข้าสู่สวนสาธารณะรักษะวาริน

อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนกำลังทรัพย์และถนนสายระนอง-หาดส้มแป้นใกล้กับน้ำพุร้อนและ วัดตโปทาราม (วัดบ่อน้ำร้อน)