วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

อำเภอทุ่งหว้า

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สตูล

  • สถานที่ตั้ง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ประวัติความเป็นมา

เดิมอำเภอทุ่งหว้ามีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีเรือกลไฟจากต่างประเทศมาติดต่อค้าขายเป็นประจำ สินค้าออกที่สำคัญ คือ พริกไทย การปลูกพริกไทยได้รับการส่งเสริมโดยเชิญชาวจีนจากเกาะปีนัง มาสาธิตเป็นตัวอย่าง ทำให้ทุ่งหว้ามีความเจริญรุ่งเรืองมากรองจากปีนัง จนได้รับการขนานนามจากชาวต่างประเทศว่า "ปีนังน้อย" หรือ "ปีนัง2"
ในอดีตทุ่งหว้ามีการจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองบ่อยโดยจะมีการแสดงงิ้ว หุ่นจีน หนังตะลุง ลิเกป่า และมโนราห์ คราวละหลายคืน การค้าขายจะมีพ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่น และชาติอื่น ๆ มาติดต่อค้าขายทำให้มีการหมุนเวียนของเงินมาก

  • ลักษณะทั่วไป

ในตลาดทุ่งหว้ามีตึกแถวเก่าแก่ประมาณ ๘๐-๙๐ ปี มีประมาณ ๑๐๐ คูหา มีถนนลงไปสู่ท่าเรือ

  • หลักฐานที่พบ

ตึกแถวนั้น เป็นการก่อสร้างแบบตะวันตกผสมแบบจีน เสาและผนังก่ออิฐ โบกปูน หลังคามุงกระเบื้องกาบกล้วย พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตขัดมัน บางตอนปูกระเบื้องข้าวหลามตัด พื้นชั้นบนปูเพดาน ประตูหน้าต่างเป็นแบบสองบาน ใส่บานเกล็ดทำด้วยไม้ตีขวาง การตกแต่งภายในเป็นศิลปะแบบจีน

  • เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ

เดินทางจากอำเภอเมืองสตูล ผ่านอำเภอละงู ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง ๗๖ กิโลเมตร