วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

เขาโต๊ะพญาวัง

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สตูล

  • เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมคลองมำบัง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านทิศเหนือ ติดถนนคูหาประเวศน์

  • ประวัติความเป็นมา

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ มีไม่มากนัก หลักฐานที่แน่นอนไม่ชัดเจน จากข้อมูลปรากฎในหนังสือของกรมศิลปากร สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม ๓ , เล่ม ๕

  • ลักษณะทั่วไป

เป็นแหล่งโบราณคดี ในเขตอำเภอเมืองสตูล มีสภาพเป็นภูเขาหินปูนลูกโดด ทางด้านทิศตะวันออกเป็นเพิงผา และมีถ้ำตื้น ๆ อดีตก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พอถึงฤดูฝน น้ำจะท่วมรอบ ๆ เขาโต๊ะพญาวัง ต้องใช้เรือสัญจรไปมาอีกฝั่งหนึ่ง ด้านตะวันออกของเขาโต๊ะพญาวังมีชาวบ้านหาหินย่อยไปทำการก่อสร้าง จนด้านหน้าของภูเขาลูกนี้หายไปบางส่วน ต่อมาทางเทศบาลเมืองสตูลได้เข้าไปพัฒนา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนรอบภูเขาลูกนี้ ด้านหน้าจะมีถ้ำลอดเข้าไปในภูเขา มีหินงอก หินย้อย อดีตมีพระธุดงค์เข้าไปวิปัสสนา บนภูเขาโต๊ะพญาวังมีพันธุ์ไม้นานาชนิด อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของนกหลายประเภท โดยเพราะลิงจำนวนมากอาศัยอยู่ ช่วงเช้าจะออกมาหากินอาหารตามร้านค้า ถนนสายหน้าภูเขา ช่วงเย็น ๆ จะกลับขึ้นไปบนภูเขา

ด้านหลังภูเขาเป็นสวนสาธารณะ ประชาชนให้ความสนใจเข้าชม และพักผ่อน สภาพร่มเย็น สวยงาม มีน้ำตกจำลอง มีเขื่อนสำหรับมาพักผ่อน

  • หลักฐานที่พบ

พบเครื่องมือ ๒ ชิ้น เป็นเครื่องมือสะเก็ดหิน ทำจากหินปูนลักษณะ เครื่องมือเป็นรูปครึ่งวงกลม ค่อนข้างบาง ส่วนโค้งมีความคมมาก ใช้งานขุด ยาวประมาณ ๗.๕๙ ซม. มีความหนา ๑.๒๗ ซม. อีกชิ้นหนึ่ง เป็นหินปูนลายเหลี่ยมบาง มีรอยลึกบางส่วน มีความคม ยาว ๗.๑ ซม. หนา ๑.๒๗ ซม.

  • เส้นทางสู่สถานที่ตั้ง

ทางสะดวกที่สุด ไปตามถนนสายเอก ถนนสตูลธานี เลี้ยวขวาข้างโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เข้าถนนคูหาประเวศน์ ประมาณ ๖๐๐ เมตร ถึงบริเวณเขาโต๊ะพญาวัง