วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/01/2009
ที่มา: 
มรดกใต้ดอทคอม http://www.moradokthai.com

การออกพราน

การออกพราน พรานเป็นตัวตลกของโนรา เมื่อออกรำจะต้องสวมหน้ากากเรียกว่า " หน้าพราน " ท่ารำของพรานนั้นจะเป็นท่ารำที่ตลก และแสดงออกถึงความมั่นคงในท่ารำ เครื่องดนตรีจะตีเตนื่องอย่างหนักแน่น ทำนองเสียงดนตรีการออกพราน เครื่องจะตีว่า ฉับ เทิง ฉัย ฉับ เทิง ไปเรื่อย ๆ ท่ารำของพรานไม่มีท่ารำที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความสามารถของพรานแต่ละคน แต่ขะต้องมีท่ารำพื้นฐาน ดังนี้ ย่อตัวรำ หลังแอ่น ยื่นอกไปด้านหน้ามาก ๆ นิ้วมือที่รำใช้ข่างละ ๑-๒ นิ้ว นิ้วอื่น ๆ ต้องกำไว้ให้หมด การเดินอย่างรีบร้อนต้องเดินไปข้างหน้า ๒ ก้าวและถอยหลัง ๑ ก้าว ท่ารำของพรานมีแปลก ๆ ออกไป เช่น ทำให้ท้องป่องผิดปกติ อาจจะป่องไปด้านซ้ายบ้าง ด้านขวาบ้าง หรือทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเคลื่อนไหวเป็นลอนคลื่น เป็นต้น

การแต่งกายของพราน ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าโจงกระเบน บางครั้งนุ่งผ้ายาวปล่อยชายผ้าถึงพื้น มือถือใบชิง* สะพายย่าม มือถือธนู ในย่ามของพรานจะใส่กะปิ เกลือ พริกขี้หนู ลักษณะเป็นการเตรียมตัวสำหรับเดินป่า

 * ใบชิง เป็นใบไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณธคล้ายใบกะพ้อหรือใบตาล ใช้สำหรับกันฝน พรานที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของคอโนรา คือ พรานแป็ง ของโนราเติม วิน วาด และพรานวินัย ของโนราพินพัน


ขอขอบพระคุณ อ.ชัยยันต์ ศุภกิจ อดีตอาจารย์โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล