ทัศนะว่าาด้วยการศึกษา - ป๋วย อึ้งภากรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/03/2009
ที่มา: 
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ
ผมใคร่จะเน้นว่า
การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน
และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน
นักเรียนไม่จำต้องเล่าเรียนเพื่อเห็นแก่ครูหรือแก่โรงเรียน
ไม่ใช่หมั่นเรียนเพื่อชาติ
หรือแม้แต่เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องของวิชาการ
วิชาการนั้นปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมได้
ถ้านักเรียนสนใจในวิชาการเพื่อตนเองแล้ว
วิชาการย่อมเจริญรุ่งเรื่องได้เอง
ไฟล์แนบขนาด
puay020.pdf9.2 MB