มรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญของอาจารย์ป๋วย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/03/2009
ที่มา: 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมป์

           ... คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้       
ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม 3 ข้อ คือ                     
ความจริง ความงาม และความดี                                   
            ความจริง หมายถึงสัจธรรมและหลักวิชา                                
    ความงาม หมายถึง สิ่งต่างๆที่ทำให้มนุษย์มีวัฒนธรรม และความเพลิดเพลิน เป็นการอดิเรก รวมทั้งการกีฬาประเภทต่างๆ

ความดี นั้นหมายถึง การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายต่อกัน ความสัตย์สุจริตและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ไฟล์แนบขนาด
puay022.pdf5.04 MB