มรดกทางปัญญา

มรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญของอาจารย์ป๋วย

           ... คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้       
ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม 3 ข้อ คือ                     

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (2)

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (2)

4. ลายสิบสองหน่วยตัด

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (1)

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (1)

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3) ผ้ายกมุกภูไท

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3)

ผ้ายกมุกภูไทหรือผู้ไทย

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (2) ผ้ายกมุกไทยวน

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (2)

ลายยกมุก ที่พบแปลกออกไปจากผ้ายกมุกของไทยวนส่วนใหญ่คือ ผ้ายกมุกไทยวน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกว่า ลายมุกเต้น ซึ่งเป็นลายขีดปะง่ายๆ

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (1)

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (1)

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (4)

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (4)

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่ 

ลายประกอบ (ต่อ)

12.ขอ

 

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (3)

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (3)

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่ 

ลายประกอบ (ต่อ)

4.นกเข้าโพรง

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (2)

ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (2)

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่ 

ลายหลัก (ต่อ)

6.ขอไล่

Syndicate content